JURIEN. Privacy Verklaring

 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van JURIEN. in Eibergen en voor bezoekers www.jurien.nu

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met JURIEN. of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • het inplannen van afspraken met jou;
 • het jou goed van dienst kunnen zijn in de salon;
 • het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van de salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
 • klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;
 • ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
 • ter verbetering van onze website;
 • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens: 

 • Je naam
 • Geboortedatum*
 • Geslacht*
 • Adresgegevens*
 • Je telefoonnummer*
 • Je e-mailadres*
 • Jouw bankrekeningnummer met tenaamstelling*
 • Gegevens van de door ons uitgevoerde behandeling;

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:   
       ·    Klantgegevens uit onze historie met jou:

 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten
 • Recepten
 • Kassabonnen
 • SEPA incasso’s
 • Log verzonden e-mail

Kinderen onder de 18 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Cookies

Onze Salon gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:

 1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: FacebookLinkedInTwitter, Tiktok en Instagram.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De Salon gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Salon heeft hier geen invloed op. De Salon heeft jouw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. [mondeling] Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met: JURIEN.

 

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

– mailchimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)

– banken (als je anders dan contant betaalt)

– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

– DVI/ Bjootify ( gegevens behandeling)

 

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met JURIEN.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10-1-2024

 

Contactgegevens

Naam Salon: JURIEN.

Adres: Haaksbergseweg 5, 7151 AR in Eibergen

Email: knip@jurien.nu

 

KvK-nummer: 60905948

JURIEN. ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Behandelvoorwaarden:

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen JURIEN. en de klant waarop  deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (of elektronisch) zijn overeengekomen.

 

Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van JURIEN. binden niet.

 

TARIEVEN:

 

Een samengestelde prijsopgave verplicht de kapper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper er vanuit dat de tarieven bekend zijn.

 

De tarieven zijn te vinden op de website onder het kopje: prijslijst.

En zijn tevens zichtbaar bij het boeken van een eventuele afspraak op  

https://bjootify.com/salon/48f166fa-6421-48ec-be29-71b44d47c5f3 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Ze maakt gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

 

De kapper mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat  van de behandeling kunnen beinvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieen en of bestraling. Ook het gebruik van hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingredienten kunnen het eindresultaat beinvloeden.

 

Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper. De klant dient binnen 1 week na de behandeling dit kenbaar te maken aan JURIEN.

 

De klant dient de JURIEN. de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen. D.m.v een nieuwe behandeling. De kapper is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Het is ten alle tijde het doen om de klant met een tevreden resultaat te behandelen . Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant zelf.

 

De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Mocht de kapper niet achter de werkzaamheden staan die ingepland staan mag deze afspraak geweigerd worden. Bij twijfel over de kwaliteit van het haar tijdens een kleurbehandeling kan er worden besloten de behandeling niet uit te voeren.

 

Indien er schriftelijk reactie gegeven wil worden op de algemene voorwaarden, mogen deze gemaild worden naar: knip@jurien.nu

 

Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven.

 

ONLINE AGENDA & ANNULERINGEN

 

In onze boekingsomgeving: 'Bjootify' waar je zelf jou afspraken kunt beheren, zit ook ons NO show systeem verwerkt. 

Een NO show is een klant die geen gebruik maakt van zijn/haar gereserveerde afspraak en die alle mogelijkheden om een afspraak tijdig af te zeggen niet heeft gebruikt en dus onaangekondigd niet verschijnt.

 

Klanten kunnen tot minimaal 24uur van te voren gratis annuleren.  Dit kan online via je account op 'Bjootify' maar ook door telefonisch je afspraak te annuleren of door een mailtje te sturen naar knip@jurien.nu hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Klanten die wel hun afspraak binnen 24uur voor behandeling annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.

 

Klanten die niet gebruik maken van zijn /haar gereserveerde plaats of te laat zijn, alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken en onaangekonigd niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Het NO show systeem zal dit automatisch herkennen en bij houden wie wel, wie niet of wie te laat is voor zijn/haar afspraak.

 

Je ontvangt 48uur voor jou afspraak een extra herinnering in de vorm van een email. Soms belanden deze herinneringen in de spam-box van de ontvanger waardoor het lijkt of deze niet verstuurd is. Deze email is daarom een extra geheugensteun en de klant is echter zelf verantwoordelijk voor het noteren en nakomen van jou afspraak. Mocht je niet meer weten wanneer je jouw afspraak hebt gemaakt neem dat contact met JURIEN. op.